top of page

Tjänster

Må Bra i Skåne erbjuder olika paketlösningar beroende på

företagets storlek och vilken typ av mål ni vill uppnå.

Här är några av de tjänster som kan ingå i ett paket.

Foto MALMÖ-3895.jpg

Inspirationsföreläsningar och workshops

Återhämtning - för bättre ork och prestationer

Mikrovanor- små steg som ger resultat

Fysisk aktivitet- så lite kan du komma undan med!

Hälsofrukost - gott och med enkla tips för bra matvanor

Livsstilsprogram och stresshanteringsprogram

Innehåller både individuell coaching samt tematräffar i grupp

Med fokus på att må bättre genom att förändra vanor som t.ex. mat, motion, stress, sömn och återhämtning.

Foto MALMÖ-3772.jpg
Foto MALMÖ-3967.jpg

Hälsocoaching

Individuell coaching är en metod som hjälper individen att komma underfund med vad som är viktigt, vad man vill jobba mot och hur man kan komma dit utifrån egna önskningar och förutsättningar.

Hälsofrämjande aktiviteter

Tai chi/qigong, avslappning, övningar i mindfulness, nybörjarträning och pausövningar kan också vara

en del av er hälsosatsning. 

Foto MALMÖ-3629.jpg

Hur kan man räkna hem en hälsoinvestering?

Precis som alla andra investeringar i företaget så vill man hälsosatsningar ska resultera i minst ROI. För att beräkna resultat av hälsofrämjande satsningarna kan man använda sig av några parametrar:

-    Ökad produktivitet

-    Minskad kostnader för sjukfrånvaro

-    Minskad kostad för långtidssjukskrivning

-    Ökad trivsel och minskad personalomsättning

-    Starkare employer brand

Vill du ha hjälp att beräkna ROI på era hälsosatsningar, så kontakta mig gärna.

Hälsokartläggning

Jag använder mig av HPI hälsoscreening som är en tids- och kostnads effektiv tjänst som hjälper arbetsgivare att snabbt kartlägga hälsan bland sina medarbetare, identifiera Frisk- och Riskgrupper och prioritera rätt hälsoinsatser.

Läs mer här >>

Foto MALMÖ-4007.jpg
bottom of page