top of page

"Stärker medarbetare fysiskt och mentalt."

Foto MALMÖ-3766.jpg

Möt Sabina

Jag motiveras av att göra skillnad: att hjälpa företag  att få ut mer av sina hälsosatsningar och att stötta era medarbetare till en bättre hälsa, blir win-win, för alla parter.

Vad kan Må Bra i Skåne
göra för er?

Jag hjälper företag som vill satsa proaktivt hälsofrämjande med att kartlägga, planera och genomföra dessa satsningar så att medarbetarnas hälsa utvecklas.

 

Att satsa hälsofrämjande är en möjlighet för företag att både förbättra arbetsprestationer och att minska kostnader för sjukskrivning, vilket på sikt ger en mer välmående organisation med en bättre lönsamhet.

 

Sekundära effekter av hälsosatsningar på arbetsplatsen visar sig ofta i högre trivsel, lägre personalomsättning och starkare employer brand.

Foto MALMÖ-4066.jpg

Bättre effekt av hälsosatsningarna!

-    Kartlägg hälsa och livsstil - på så sätt kan ni välja vilka områden ni vill fokusera på för att stärka hälsan.
 

-    Öka kunskapen hos chefer och ledningsgrupp om att hälsofrämjande satsningar är lönsamma. För att medarbetarna ska delta i satsningarna behövs chefens fulla stöd.
 

-    Erbjud hälsosatsningar på arbetsplatsen under arbetstid, så når ni fler medarbetare. För att nå dem som bäst skulle behöva utveckla sin hälsa så är detta A och O.
 

-     Bredda hälsosatsningarna så att de inte bara handlar om motion och träning, utan även om stresshantering, minskat stillasittande, goda matvanor och återhämtning.
 

-    Planera olika satsningar för att nå både de i risk- och friskgrupp.

”Det finns många personer som avskräcks av tanken på att hälsa är det samma som att leva asketiskt.

Jag vill förmedla att hälsa är för alla, att det handlar om att hitta din balans och att göra medvetna val som hjälper dig att gå i rätt riktning.

Även små förändringar gör skillnad och då kan det till och med vara enkelt att göra sunda val i vardagen.”

bottom of page